นักศักษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารประจำปี 2560 ให้นักศึกษามาติดต่อ สพน.ด่วน

นักศักษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารประจำปี 2560 ให้นักศึกษามาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศุึกษา

10-15 พ.ย. 2559 นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผัน ณ  สำนักพัฒนาศักยภาพนักศุึกษา

15 -30 พ.ย. 2559 นักศึกษาส่งหลักฐาน

 

กีฬา FST Games วันที่ 8/10/2559 ณ สนามหญ้าเทียม กรีนฟิลด์ มลายูบางกอก

 

 

 

 

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม

ประเมินสาขาวิชาเคมีประยุกต์ วันที่ 2 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

ประเมินสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2/10/2559
งานประชาสัมพันธ์คณะ 086-4810720

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27-28 กันยายน 2559

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 27-28 กันยายน 2559

จัดโดย
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.