เรื่องทั้งหมดโดย admin

กิจกรรมสำคัญในเดือนมีนาคม

**กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพบปะศิษย์เก่า 9-10 มีนาคม 2561  คณะขอเลื่อนไปยังไม่มีกำหนดเวลา  

กียามุลลัยล์และเอียะติก๊าฟ ประจำเดือนมกราคม 2561

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านด้วยนะคะ
กียามุลลัยล์และเอียะติก๊าฟ ประจำเดือนมกราคม 2561

โครงการกียามุลลัยล์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

12234938_1097074553636382_6410894177047210180_n

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการกียามุลลัยล์ ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ลงทะเบียน 17.15-18.00 น.