วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.ซาการียา​ หะมะรองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการและวิจัย​เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมและศึกษา​ดูงานด้านห้องปฎิบัติการ​ พร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ​

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน...