ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการอาหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการย้ายของและอุปกรณ์ต่างๆ และทำความสะอาดหน้าห้องปฏิบัติการอาหาร ตามการดำริของคณบดี

ภาพประกอบ

ซ่อมท่อระบายหลังคาทางเดิน 11/11/2562

งานโสตทัศนูปกรณ์และงานอาคารและสถานที่ ได้ซ่อมท่อระบายหลังคาทางเดิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อป้องกันน้ำรั่วในฤดูฝน

ภาพประกอบ

โครงการวันครอบครัวคณะ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณะ ได้กำหนดจัดโครงการวันครอบครัวคณะ เพื่อพบปะก่อนเปิดภาคการเรียนที่ 2/2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 151 (5/2562)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ทางงานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 151 (5/2562) เพื่อพิจารณาวาระต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้