คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานอาคตารและสถานที่ สนง.คณะ

จัดอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องห้องเรียน211 อาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูภาพเพิ่มเติม

ม.ฟาฏอนี จัดอบรมพร้อมสอบ MikroTik MTCNA ฟรี! ลงทะเบียนได้เลย!

 

ม.ฟาฏอนี จัดอบรมพร้อมสอบ MikroTik MTCNA ฟรี! ลงทะเบียนได้เลย!

ข่าวดี !
สำหรับบุคลการ และนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้การใช้งาน MikroTik Router  และต้องการสอบ Certificate MTCNA จาก MicroTik โดยตรง
ทางมหาวิทยาลัยฟาฎอนีได้เปิดโครงการอบรมและสอบ Certificate
ฟรี! ระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและส่งไปยังหน่วยงานได้ทันทีที่ http://academy.scienceftu.ac.th/contact/ นะครับ

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

กิจกรรมกียามุลลัยล์ประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 58

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ ปี 2556 ฉบับ 1-2

 

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-303 / 5-304

อ่านเพิ่มเติม ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4