0

โครงการอบรมระเบียบและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

0

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

0

กิจกรรมกียามุลลัยล์ประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 58

     

0

ประมวลภาพศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนยะหริ่ง 25/1/2557

ศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าช… Continue Reading

0

จากเวที km สำนักงานสู่การแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการ

ตามที่มีการจัดทำเวทีประชุมการจัดการความร… Continue Reading

0

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้า… Continue Reading