คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมระเบียบและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

กิจกรรมกียามุลลัยล์ประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 58

 

 

 

ประมวลภาพศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนยะหริ่ง 25/1/2557

ศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนยะหริ่ง 25/1/2557

จากเวที km สำนักงานสู่การแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการ

ตามที่มีการจัดทำเวทีประชุมการจัดการความรู้ เมื่อครั้งที่ 1 ของภาคการเรียนที่ 2/2556 เมื่อเดือนพฤศิกายน ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการได้เสนอปัญหาว่า มีปัญหา เรื่องสถานที่เก็บอุปกรณ์ สำหรับอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อและที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันยังไม่ได้อยู่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมยังมีการใช้ร่วมภายในห้องปฏิบัติการทั่วไป ซึ่งหลังจากที่เข้ามาในวงพูดแล้ว แต่ละสายงานก็เสนอทางงอกหลายๆทาง ประกอบด้วยการหาห้องใหม่ ซึ่งมีการพูดถึงความเป็นได้ในการจัดหาห้อง และการสร้างอุปกรณ์ จะเอามาจากไหน โดยซื้อไหม หรือการหาอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้ว หรืออุปกรณ์ที่เรามีอยุ่แล้วมาพัฒนาต่อยอด ซึ่งได้รับการเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลด้านโสตทัศนูปกรณืของสำนักาน ว่า ของคณะ ยังมีขอบประตู่ห้องปฏิบัติการที่คณะ พึ่งเปลี่ยนใหม่ และมีเหลืออยู่ ซึ่งก็ไม่ได้นำไปใช้งานอะไร อาจจะนำมาประยุกต์ทำให้ได้ โดยให้ทางห้องปฏิบัติการได้ไป คิดและออกแบบว่าจะเอาแบบไหน อย่างไร ซึ่งพอการประชุม ครั้งที่สอง ปลายเดือนพฤศจิกายน ทางห้องปฏิบัติการได้เสนอแบบ

ซึ่งเดือนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำมาประจำห้อง และได้มีการปรับปรุงห้อง ให้เป็นสัดส่วน โดยงบประมาณที่จำกัด และเอาของที่ใช้อยู่มาประยุกต์ทำให้ได้ อุปกรณืและห้องใหม่ สามารถบริการนักศึกษาและตอบโจทย์จากการพูดคุย และขอเสนอแนะจากการใช้งาน จริง ทำให้การทำงานในตอนนี้สะดวกมากขึ้นและเป็นสัดส่วน และใช้ได้จริง

 

นักศึกษา และคณาจารย์ได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า

 

ภาพประกอบจากการปฏิบัติ

 

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี