เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 (รุ่น 1) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือทางออนไลน์ ที่ https://www.admissions.ftu.ac.th/site/index2

โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก

โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

 

Continue reading “โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก”

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2561 วันที่ 26/6/2561

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2561 วันที่ 26/6/2561

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ข้อความ

 

 

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ฝูงชน และข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และข้อความ

 

การจัดการความรู้ โดยผศ.อนุวัตร วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำเสนอโครงการด้านการบริการวิชาการ

วันนี้พบกับ ผศ.อนุวัตร วอลี กับโครงการด้านการบริการวิชาการ

โพสต์โดย การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เมื่อ 3 เมษายน 2018

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27-28 กันยายน 2559

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 27-28 กันยายน 2559

จัดโดย
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ โรงแรม Lee Gardens Plaza Hotel

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 2/2558 วันที่ 28 มีนาคม 2559

 

 

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทสมัครปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดประกาศ

admission-ok59th1-crop1admission-ok59th1-crop2admission-ok59th1-crop3admission-ok59th1-crop4admission-ok59th1-crop4admission-ok59th1-crop4admission-ok59th1-crop4admission-ok59th1-crop4

ดาวน์โหลดประกาศ

อบรมหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษ21” วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

อบรมหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษ21″เวลา 10.00-12.00 น.
ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
ณ ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

–งานประชาสัมพันธ์ 073-418584–

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.