คลังเก็บหมวดหมู่: งานอาคารและสถานที่

โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก

โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

 

อ่านเพิ่มเติม โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1.หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ 2.หลักสูตร วท.บ. เคมีประยุกต์ วันที่ 5 /6/2560

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
1.หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
2.หลักสูตร วท.บ. เคมีประยุกต์
วันที่ 5 /6/2560

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ โรงแรม Lee Gardens Plaza Hotel

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา 1/2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 2/2558 วันที่ 28 มีนาคม 2559

 

 

 

 

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กองทุนกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาของคณะทุกคนเข้าร่วมกิยามุลลัยล์ ประจำเดือนมีนาคม 2559