นายมะกรี มาฮะ และนายลีซาน สะละ บัณฑิตสายไอที ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ไอที สหกรณ์อิสลามบีนาจำกัด

#บัณฑิตสายไอทีในสถาบันการเงินอิสลาม #ภูมิใจในบัณฑิต นาย […]

นายอีสมาแอ กียะ บัณฑิตสายไอทีในสถาบันการเงินอิสลาม

#บัณฑิตสายไอทีในสถาบันการเงินอิสลาม #ภูมิใจในบัณฑิต นาย […]

บัณฑิต IT รุ่นที่ 2 (รหัส 48) นางสาวนูรไลลา หลังปูเต๊ะ ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ข้าราชการระดับปฏิบัติการ)

บัณฑิต IT รุ่นที่ 2 (รหัส 48) นางสาวนูรไลลา หลังปูเต๊ะ จบการ […]

นายมะรอนิง อุเซ็ง ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ศิษย์เก่า IT รุ่นแรก (รุ่น 47) นายมะรอนิง อุเซ็ง ปัจจุบันอาจ […]

นางสาวญุสซรา หลังจิ บัณฑิตมุสลีมะห์งานไอทีสายดูแลระบบ

#บัณฑิตมุสลีมะห์งานไอทีสายดูแลระบบ #ภูมิใจในบัณฑิต นางส […]

นายโมฮำมัด ดือรามะ บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ตอาวุโส

#บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ตอาวุโส #ภูมิใจในบัณฑิต นายโมฮำมัด […]