ประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
ทาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพระดับคณะ โดยมี คณะกรรการดังนี้


1. รศ.อาหวัง ล่านุ้ย ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ดร.อับดุลนาซีร์ หะยีสาเมาะ กรรมการ 
3. ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด กรรมการ 
4.นายอับดุลฟาตะห์ มะสาแม เลขานุการ

ภาพเพิ่มเติม

รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ และคณะ​นักวิจัยของคณะ พุดคุย ทำ MOU กับบริษัทพาเนล พลัส จำกัด

นรองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ และคณะ​นักวิจัยของคณะ พูดคุยทำ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ บ.พาเนล พลัส จำกัด นำงานวิจัยแปรรูปไม้อัดประสิทธิภาพสูงโดยไม่ผสมกาวและปราศจากการสารพิษ EU แบน พัฒนาและต่อนอดแปรรูปเชิงพานิชย์.

โครงการอบรมระเบียบและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 50 และทุนการศึกษาค็อยรุลอุมมะฮฺ ประเภทสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียด

ดาวโหลดรายชื่อ

ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว 1 ชาวัล 1440 ฮฺ

ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว 1 ชาวัล 1440 ฮฺ

ดาวโหลดไฟล์

ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมดอน 1440 ฮฺ

ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว

เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมดอน 1440 วันเริ่มถือศีลอด

 ที่ปัตตานีสามารถดูดวงจันทร์ได้ทุกแห่งในเขต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา โดยอาศัยข้อมูลต่อไปนี้(ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางวิชาการของดวงจันทร์ ไม่ได้พิจารณาสภาพอากาศ ว่า มีเมฆ มีฝน หรืออื่นๆ)

วันเวลาจันทร์ดับ(Ijtima) วันอาทิตย์ที่  5 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:46:31น.
วันที่ดูดวงจันทร์ 29 ชะบาน 1440  ตรงกับ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลาที่ดูดวงจันทร์ ตั้งแต่เวลาดวงอาทิตย์ตก 18:23:01น. ถึงเวลาดวงจันทร์ตก 18:48:52 น.
เวลาที่สามารถสังเกตดวงจันทร์ นับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกมีเวลาดูดวงจันทร์ 25 นาที 51 วินาที
ทิศทีดวงจันทร์อยู่ 283 องศา คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป 13 องศา
ทิศที่ดวงอาทิตย์ตก 286 องศา คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป 16องศา
ดวงจันทร์สูงจากขอบฟ้า 5.59 องศา ค่อนข้างต่ำ ทำให้ดูยาก
อายุดวงจันทร์ 12 ชั่วโมง 38 นาที อายุยังน้อย
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ห่างกัน 6.83 องศา มุมนี้น้อยทำให้เห็นยาก
โอกาสเห็นดวงจันทร์ น้อยมากสำหรับประเทศไทย
ดังแสดงในรูปกราฟโอกาสเห็นดวงจันทร์

ดาวโหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู เพื่อขอรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ (รอบ โควตา) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู 
เพื่อขอรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ (รอบ
โควตา) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวโหลด

สมทบทุนเงินบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบาโด

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางคณะได้สมทบทุนเงินบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบาโด สังกัด สพฐ.ยะลา เขต 1 โดยได้ทางคณะครูและนักเรียนมารับมอบและมอบของที่ระลึกให้คณะ โดยอาจารย์ซากี นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นผู้มอบ
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

คณบดีได้ประชุมพบปะสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณบดีได้ประชุมพบปะสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน 2/2561
ณ ห้อปงระชุม ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

Continue reading “คณบดีได้ประชุมพบปะสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์”

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.