ฝ่าวิกฤติประเทศไทยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

“…ดังนั้นเมื่อมีเหล่าผู้อธรรมแฝงอยู่ในกลุ่มชนเหล่านั้นแต่เราไม่ช่วยหาทางที่จะหยุดยั้งมันเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะลงโทษคนทั้งหมด คนที่ไม่ได้ทำอะไรก็จะถูกลงโทษเช่นกัน ตอนนี้เราเห็นว่าโดยภาพรวมของประเทศมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วทุกแห่ง ก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดเพียงว่าความวุ่นวายมันจะเกิดเพียงแค่ที่กรุงเทพฯเท่านั้นแต่ตอนนี้มันบานปลายไปแทบทุกจังหวัดแล้ว เราจึงเกรงว่าประชาชนมุสลิมจะไม่เข้าใจว่าเราควรมีจุดยืนอย่างไรในเรื่องเช่นนี้ ในฐานะของคนคนหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการลงโทษจากพระเจ้าดังกล่าวมา…”

“…ใครก็ตามที่กล่าวร้ายด่าทอให้คนอื่นเสียหายอิสลามจะไม่สนับสนุน ใครก็ตามทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอิสลามไม่สนับสนุน ใครก็ตามที่ยุยงให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจนเกิดความวุ่นวายอิสลามไม่สนับสนุน อิสลามสนับสนุนการทำสิ่งที่ดีงามอย่างเดียวเท่านั้น จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ การกระทำที่สะอาดบริสุทธิ์ ภาษาที่บริสุทธิ์ มารยาทที่ดี การใช้ภาษาที่นิ่มนวล นั่นคืออิสลาม ไม่ใช่การไปร่วมกันด่าทอคนโน้นคนนี้ ถึงขั้นคนของศาสนาหรือนักการศาสนาขึ้นไปด่าทอคนโน้นคนนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่อิสลามและอิสลามก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆจากสิ่งเหล่านี้…”

“และถ้าเราประสงค์ที่จะทำให้เมืองใดเมืองหนึ่งต้องพินาศเราจะบันดาลให้บรรดาชนชั้นนำของเมืองนั้นที่ได้ปกครองแล้วก็พวกเขาก็จะสร้างความชั่วในเมืองเหล่านั้น แล้วเมื่อพวกเขาสมควรที่จะได้รับการลงโทษ เราก็จะทำลายให้เมืองๆนั้นต้องพินาศย่อยยับ” (อัลกุรอาน บทอัลอิสรออฺ โองการที่ ๑๖)

“และพวกเจ้าจงเฝ้าระวังความโกลาหลวุ่นวายที่ความชั่วของมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเจ้าเพียงเท่านั้น และจงรู้เถิดว่าอัลลอฮฺคือผู้ที่ลงโทษอย่างเด็ดขาด” (อัลกุรอาน บทอัลอันฟาล โองการที่ ๒๕)

อ่านเพิ่มเติม ฝ่าวิกฤติประเทศไทยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

แถลงการณ์ กรณีวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย

* แถลงการณ์ กรณีวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย *

จากสถานการณ์วิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งมีการชุมนุมของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันของผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนทั่วประเทศอย่างใหญ่หลวงและกว้างขวาง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมืองและความมั่นคงของชาติ
อ่านเพิ่มเติม แถลงการณ์ กรณีวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย