ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี