โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จัดโดย:สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสำนักจัดหาทุนการศึกษา

รร.ดาราวิทย์ มารับฟังการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยและคณะ

 รร.ดาราวิทย์ มารับฟังการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยและคณะ

เวทีระดมความเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เวทีระดมความเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย