กำหนดการ โครงการพบปะผู้ปกครอง

กำหนดการ โครงการพบปะผู้ปกครอง

วัน อาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

การรับสมัครนักศึกษา กยศ. (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กยศ. (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2557

ยื่นในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป