ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18/2/59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

-งานประชาสัมพันธ์ 073-418584
089-4810720

 

 

โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจและฝึกงาน วันที่ 17/2/2559

โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจและฝึกงาน
วันที่ 17/2/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานประชาสัมพันธ์คณะ
073-418584
086-4810720

ทีมงานจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) – มาเยี่ยม ทีมงานวิจัยของคณะ

ทีมงานจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – มาเยี่ยม ทีมงานวิจัยของคณะ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ดาว์นโหลดประกาศ

adm59th1p1adm59th1p2adm59th1p3adm59th1p4adm59th1p5

 

 

 app59n1

ดาว์นโหลดประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD ใบสมัคร

http://www.ftu.ac.th/main/images/SBS/application2015th.pdf

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

http://conference.ftu.ac.th/checklist.html

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติ สันหีม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติ สันหีม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัยมุ่งเป้ายางพารา ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (9/2/2559)

 

 

 

 

บรรยกาศกิยามมุลัยล์คณะ ครั้งที่ 5/2558

บรรยกาศกิยามมุลัยล์คณะ ครั้งที่ 5/2558
ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัย

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัย ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

 

 

 

 

เพิ่มเติม