เชิญชวน พี่น้องในการมีส่วนร่วมการบริจาค วากัฟ เพื่อซื้อที่ดินวากัฟสำหรับสร้าง ISLAMIC CENTER

เชิญชวน พี่น้องในการมีส่วนร่วมการบริจาค วากัฟ

เพื่อซื้อที่ดินวากัฟสำหรับสร้าง ISLAMIC CENTER

700 บาท / ตร.ม.
ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 2/2558 วันที่ 28 มีนาคม 2559

 

 

 

 

ศึกษาดูงานที่ CATTELECOM HATYAI 26/3/2559

ศึกษาดูงานที่ CATTELECOM HATYAI เรียนรู้ระบบโครงสร้างเครือข่ายระดับ ISP เพื่อเข้าใจถึงการเชื่อมต่อของโครงสร้างระบบอินเตอร์เน็ตและได้เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่ เรียนรู้โครงสร้างการเชื่อมต่อแบบ CAMPUS NETWORK และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กองทุนกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักต่อไปนี้ มารับคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่สำนักบริการการศึกษาหรือดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.REG.FTU.AC.TH

DOWNLOAD

เอกสารประกาศที่นี่