ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 (เพิ่มเติม)

app59n1ดาว์นโหลดประกาศ

ประกาศ เรื่่องกิจกรรมอิอฺติก๊าฟ 10 วันสุดท้ายเดือนรอมาฎอน ของนศ. ชั้นปีที่ 1

ประกาศ เรื่่องกิจกรรมอิอฺติก๊าฟ 10 วันสุดท้ายเดือนรอมาฎอน ปีนี้
ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน
นักศึกษารหัส 58 ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน2/58

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา ที่ 3/2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา ที่ 3/2558
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

//สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0864810720
(16052559)

 

 

ปฏิทินการศึกษา 1/2559