ข้อมูลจันทร์เสี้ยว(Hilal)เพื่อกำหนดวันที่ 1 ซาวัล ฮศ.1437

ดาวโหลดเอกสาร

shawal1437pdf

.

.

.

.

 

ข้อมูลจันทร์เสี้ยว(Hilal)เพื่อกำหนดวันที่ 1 ซาวัล ฮศ.1437

ที จ.ปัตตานี ณ เวลาดวงอาทิตย์ตก เวลา 18:34:29 น.

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม  2559 

 

ข้อมูลจันทร์เสี้ยว(Hilal)เพื่อกำหนดวันที่ 1 ซาวัล ฮศ.1437

ที จ.ปัตตานี ณ เวลาดวงอาทิตย์ตก เวลา 18:34:29 น.

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม  2559