กีฬา FST Games วันที่ 8/10/2559 ณ สนามหญ้าเทียม กรีนฟิลด์ มลายูบางกอก

 

 

 

 

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม

ประเมินสาขาวิชาเคมีประยุกต์ วันที่ 2 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

ประเมินสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2/10/2559
งานประชาสัมพันธ์คณะ 086-4810720

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27-28 กันยายน 2559

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 27-28 กันยายน 2559

จัดโดย
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี