กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 5/2559 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มัสยิดฮารอมัยน์

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 5/2559
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มัสยิดฮารอมัยน์

หัวหน้าห้องทุกสาขา ชั้นปี 1 2 และ 3 มารับคู่มือกิจการนักศึกษา

 

หัวหน้าห้องทุกสาขา ชั้นปี 1 2 และ 3 มารับคู่มือกิจการนักศึกษา ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรม นศ.คณะ (กะนูรไลลา)
ภายในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559 (รอบสุดท้าย)
https://drive.google.com/…/0B248pLy_C45oNXk3Y2hlM29IaWs/view

2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2558 (รอบแรก)
https://drive.google.com/…/0B248pLy_C45oWlBJdXBDdGRCdEU/view

3. ดาวน์โหลดคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับระดับปริญญาตรี
https://drive.google.com/…/0B248pLy_C45oV3dyYVdnQ25Kd2s/view