บรรยากาศ งานบรรยายธรรม เรื่อง ฮาลาเกาะฮฺ จุดเปลี่ยนชีวิต

บรรยากาศ งานบรรยายธรรม เรื่อง ฮาลาเกาะฮฺ จุดเปลี่ยนชีวิต

โดย อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ณ ห้องเรียน 211 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

 

ภาพกิจกรรม 

ประกาศนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ประจำปี 2559

#ประกาศนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม_ประจำปี_2559
1.กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน 2.กียามุลลัยล์ฯ
ดูรายชื่อได้ที่บอร์ดแยกชาย/หญิง ชั้น1

และให้ซ่อมภายในเดือนกันยายน 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2560

 

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล จัดโครงการอบรมทักษะการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพ

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จัดโครงการอบรมทักษะการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพ

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560

ณ ห้องบรรยาย ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

ภาพกิจกรรม

กิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 1/2560 (16-17/8/2560 )

กิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 16-17/8/2560

จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศ.คณะ ร่วมกับ งานพัฒนาศักยภาพบุคลกร คณะ

โทร 0864810720

 

 

ดูภาพกิจกรรม