ค่ายพีให้น้อง ปี 4 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายพีให้น้อง ปี 4 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561

จัดโดย
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมพบปะและติดตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ วทท.มฟน. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมพบปะและติดตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ วทท.มฟน. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

จัดโดย ฝ่ายแนะแนวและการให้คำปรึกษา สพน.มฟน.

/งานประชาสัมพันธ์ วทท.มฟน.086-4810720

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการของคณะ ร่วมกับสาขาวิชาของคณะและคณะอื่นในมหาวิทยาลัย ออกแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยาและโรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการของคณะ ร่วมกับสาขาวิชาของคณะและคณะอื่นในมหาวิทยาลัย ออกแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยาและโรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 

ติวภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ Gat & O-Net และงานแนะแนวของมหาวิทยาลัย

ติวภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ Gat & O-Net และงานแนะแนวของมหาวิทยาลัย

วันที่ 5/2/2561 
จัดโดยฝ่ายวิชาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานแนะแนวและประชาสัมพันธื มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

มีนักเรียนเข้าร่วม 500 กว่าคน

กิจกรรมระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี