การจัดการความรู้ โดยผศ.อนุวัตร วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำเสนอโครงการด้านการบริการวิชาการ

วันนี้พบกับ ผศ.อนุวัตร วอลี กับโครงการด้านการบริการวิชาการ

โพสต์โดย การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เมื่อ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2018

กิจกรรมฮาลาเกาะห์รวมของคณะ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมฮาลาเกาะห์รวมของคณะ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561

ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด