กิจกรรมพบปะรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการงานฮาลาเกาะฮฺอัลกุรอาน ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 10 เดือนกรกฏาคม 2561 ทางกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพบปะรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการงานฮาลาเกาะฮฺอัลกุรอาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเรียน 211 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มีนักศึกษาและบุคลากรของคณะ เข้าร่วมอย่างขับคั่ง //งานประชาสัมพันธ์คณะ 086-4810720///
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

 

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมพบปะรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการงานฮาลาเกาะฮฺอัลกุรอาน ประจำปีการศึกษา 2561

เดินท่อระบายน้ำห้องปฏิบัติการอาหาร 10/7/2561

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

อ่านเพิ่มเติม เดินท่อระบายน้ำห้องปฏิบัติการอาหาร 10/7/2561

ขุดลอกคู่น้ำหน้าคณะ 9/7/2561

งานอาคารและสถานที่ สำนักงานคณะ ได้รับอนุเคราะห์จากผู้รับเหมาก่อสร้างคลองชลประทานมหาวิทยาลัย ในการขุดลอกคู่ระบายหน้าคณะที่ตื้นเขินและมีหญ้าปกคลุม เพื่อให้การไหลของน้ำในฤดูฝนนี้ มีความรวดเร็วมากขึ้น
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

 

อ่านเพิ่มเติม ขุดลอกคู่น้ำหน้าคณะ 9/7/2561

รางวัลการสอนดีเด่นระดับสาขาวิชา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

รางวัลการสอนดีเด่นระดับสาขาวิชา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

ได้แก่ นางสาวอิบตีซัม หามะ

โดยมีท่านรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

รางวัลบริการวิชาการและวิจัยดีเด่นระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

รางวัลบริการวิชาการและวิจัยดีเด่นระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
ได้แก่ นางสาวฮัสนะห์ ยูโซ๊ะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

โดยมีท่านคณบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

วันที่ 02/07/2561 พบปะผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 020761 ทางงานบุคคล สำนักงานคณะ ได้จัดโครงการพบปะคณบดีและพบปะผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการเรียนที่1/2561 อีกทั้งยังเป็นการพบปะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะ พร้อมรับฟังโอวาทและสะท้อนปัญหาจากรองอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

อ่านเพิ่มเติม วันที่ 02/07/2561 พบปะผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 04/07/2561คณบดีไปพูดคุยทำความร่วมมือกับ วว

วันที่ 04/07/2561คณบดีไปพูดคุยทำความร่วมมือกับ วว

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

อ่านเพิ่มเติม วันที่ 04/07/2561คณบดีไปพูดคุยทำความร่วมมือกับ วว

โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก

โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

 

อ่านเพิ่มเติม โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก

วันที่ 27/06/2561 นักศึกษาพบปพสาขาวิชาและคณะ

61005 วันที่ 27/06/2561 นักศึกษาพบปพสาขาวิชาและคณะ
ด้วยงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาและสโมสรนักศึกษาของคณะ ได้ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มาเข้าคณะเพื่อพบปะสาขาวิชาและคณาจารย์ รวมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้บริหารของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักสาขาวิชาและคณาจารย์ของสาขาวิชา งานประชาสัมพันธ์ 27/6/2561
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม