พบปะตัวแทนมูลนิธิอัลเราะห์มะห์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

นักศึกษาและศิษย์เก่าฯทุนอัลเราะห์มะห์ ที่มาร่วมประชุมและพบปะตัวแทนมูลนิธิอัลเราะห์มะห์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในวันนี้ 11/9/2561 ณ ห้องประชุมอาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

อ่านเพิ่มเติม พบปะตัวแทนมูลนิธิอัลเราะห์มะห์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

บรรยากาศงานประสาทปริญญา ครั้งที่ 15

วันทีึ่ 9 กันยายน 2561 ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรประมาณ 1,000 คน

 

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

อ่านเพิ่มเติม บรรยากาศงานประสาทปริญญา ครั้งที่ 15

อบรมการจัดทำปฏิทินอิสลาม 11/8/2561

ทางหน่วยวิจัยดาราศาสตร์อิสลาม ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้จัดการอบรมอบรมการจัดทำปฏิทินอิสลามและดาราศาสตร์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4

 

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

อ่านเพิ่มเติม อบรมการจัดทำปฏิทินอิสลาม 11/8/2561