อบรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร

วันที่ 3 มกราคม 2562 ทางฝ่ายวิชาการคณะได้จัดอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ รวมถึงการบรรยายในส่วนของเทคนิคการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ” ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

ดูภาพเพิ่มเติม
https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49686191_1130661237101494_530862398781784064_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=7a8f4031142db94d33af73ef5d2a2550&oe=5CB3B9F5

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 8 มกราคม 2562 ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีท่านคณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ดูภาพเพิ่มเติม


ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) ในรายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยอาจารย์เฟาซาน มาปะ

ขอขอบคุณอาจารย์กับความทุ่มเท และขอพระองค์ทรงตอบแทน อามีน

ดูภาพเพิ่มเติม

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938850_2238275063080916_1306352326423871488_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&oh=b720719661a364e893e1a35cd21ffc28&oe=5CFA34B0

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่​ผ่าน​การ​คัดเลือก​ เพื่อ​เข้า​ศึกษา​ต่อ​ในระดับอุดมศึกษา​ มหา​วิทยาลัย​ฟาฏอนี รอบโควต้า​ ปี2562

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่​ผ่าน​การ​คัดเลือก​ เพื่อ​เข้า​ศึกษา​ต่อ​ในระดับอุดมศึกษา​ มหา​วิทยาลัย​ฟาฏอนี รอบโควต้า​ ปี2562

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว
ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คูเวต ชั้น 1
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

DOWNLOAD เอกสาร

https://drive.google.com/file/d/18-ltEQdc8Vaf6MfuVOBrQHmwMHn5KrNv/view?fbclid=IwAR1OTkB9zQBJ4kstOECeTD6rztMxElzhsUCVvxNe9Qq5S50ub5QwO5RGA3E

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา รอบที่ 2
(ระหว่งวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 )

ดูรายละเอียด
เว็บรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562
https://www.admissions.ftu.ac.th/

ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ รอบ 2 ประเภทโควต้า
(ระหว่งวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 )

https://drive.google.com/file/d/19G1QcoT344GpdabFKP1CXa66QWpLDKDF/view