ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 50 และทุนการศึกษาค็อยรุลอุมมะฮฺ ประเภทสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียด

ดาวโหลดรายชื่อ

อิฟฏอรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันที่ 20 /5/2562 กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับศปง.อัสสลาม มฟน. จัดโครงการอิฟฏอรมหาวิทยาลัย โดยผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากรและชาวบ้านรอบๆมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 146

วันที่ 20/5/2562 นายซอบรี อามาลีนา คณบดีได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและอื่นๆตามพันธกิจคณะ

ภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือก สมัครปกติ รอบที่ 2

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ใน 3 สาขาวิชา 1. IT 2.RD 3.Data Science

ดูภาพกิจกรรม

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด

ดาวโหลด

ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว 1 ชาวัล 1440 ฮฺ

ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว 1 ชาวัล 1440 ฮฺ

ดาวโหลดไฟล์