แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ชมเชย จากการเข้าร่วมโครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้” ปีที่ 13

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ชมเชย จากการเข้าร่วมโครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้” ปีที่ 13

โดยตัวแทนของ ธนาคารไทยพานิชย์ มามอบเงินรางวัลถึงมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี อาจารย์ซาฟีอี บารู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ


อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานอาคตารและสถานที่ สนง.คณะ

จัดอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการและอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องห้องเรียน211 อาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูภาพเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

กิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

ดูภาพกิจกรรม เพิ่มเติม

รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ และคณะ​นักวิจัยของคณะ พุดคุย ทำ MOU กับบริษัทพาเนล พลัส จำกัด

นรองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​วิจัย​ และคณะ​นักวิจัยของคณะ พูดคุยทำ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ บ.พาเนล พลัส จำกัด นำงานวิจัยแปรรูปไม้อัดประสิทธิภาพสูงโดยไม่ผสมกาวและปราศจากการสารพิษ EU แบน พัฒนาและต่อนอดแปรรูปเชิงพานิชย์.

โครงการอบรมระเบียบและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 และ มหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ครั้งที่ 3 วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

กลับมาอีกครั้งกับงาน
วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 และ มหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ครั้งที่ 3

หัวข้อ…หัวใจสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม
พร้อมด้วยพิธีวางรากฐานศูนย์อิสลาม กษัตริย์สัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อาลิซุอูดฯ

วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562
ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

วีดีโอประมวลภาพทั้งหมดของปีที่แล้ว : https://youtu.be/9PqPCXn-jXE
—————-
ติดต่อจองบูธ ได้ที่ 062-0947775, 062-0855526

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

ผู้บริหารชุดใหม่ของคณะ พบปะบุคลากรของคณะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารชุดใหม่ของคณะ พบปะบุคลากรของคณะ โดยผู้บริหารชุดใหม่

ประกอบด้วย
1.นายซบรี หะยีหมัด คณบดี
2.ผศ.อนุวัตร วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3.นายมะรอนิง อุเซ็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
4.ผศ.ดร.ปิติ สันหีม หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพื่อพบปะและแถลงนโยบายให้กับบุคลากรในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562

ดูภาพเพิ่มเติม

นศ.ใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2562

วันที่ 11/6/2562 นศ.ใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2562 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและโอวาทโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ดูภาพเพิ่มเติม