วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 และ มหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ครั้งที่ 3 วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

กลับมาอีกครั้งกับงาน
วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 และ มหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ครั้งที่ 3

หัวข้อ…หัวใจสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม
พร้อมด้วยพิธีวางรากฐานศูนย์อิสลาม กษัตริย์สัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อาลิซุอูดฯ

วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562
ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)

วีดีโอประมวลภาพทั้งหมดของปีที่แล้ว : https://youtu.be/9PqPCXn-jXE
—————-
ติดต่อจองบูธ ได้ที่ 062-0947775, 062-0855526