อบรมสมาชิกฮาลาเกาะห์ผู้นำนักศึกษา วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 62

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 62 เวลา 10.00-12.00 น.อบรมสมาชิกฮาลาเกาะห์ผู้นำนักศึกษา (สโมสรปี 61 และปี 62 หรือ นศ.ที่เคยเข้าอบรม 01 มาแล้ว) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (คูเวต)

ประมวลภาพ

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สมาชิกฮาลากอฮ์ทุกกลุ่ม) วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 62

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 62 เวลา 10.00-12.00 น.

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สมาชิกฮาลากอฮ์ทุกกลุ่ม) ณ ห้อง 211 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพ