พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 16

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 16
ประจำปีการศึกษา 2561 | วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562
ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประมลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา

วันที่ 14 กันยายน 2562 Dr.Khalifa Jasim M.A al-Kuwari ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม และ Mr.Jasim Abdullah al-Jasim ที่ปรึกษาและผู้แทนประธานมูลนิธิกาตาร์ จากประเทศกาตาร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยมีท่านอธิการบดี รองอธิการบดี แขกจากประเทศตุรกี ผุ้ติดตาม คณบดี ผู้บริหารคณะ บุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้อง13-404 ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคญาซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ โดยได้รับการชมเชยจากท่านประธานในความสวยงามและการใช้งานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักสึกษาต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพกิจกรรม

ถ่ายรูป​รวมบัณฑิต​คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 กันยายน 2562 ถ่ายรูป​รวมบัณฑิต​คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพกิจกรรม