ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทปกติ (รอบโควต้า)

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

รินน้ำใจสู่นักศึกษา มฟน.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการจัดกิจกรรมภาคการเรียนที่2/2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมชี้แจงการจัดกิจกรรมภาคการเรียนที่2/2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการอาหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการย้ายของและอุปกรณ์ต่างๆ และทำความสะอาดหน้าห้องปฏิบัติการอาหาร ตามการดำริของคณบดี

ภาพประกอบ

ซ่อมท่อระบายหลังคาทางเดิน 11/11/2562

งานโสตทัศนูปกรณ์และงานอาคารและสถานที่ ได้ซ่อมท่อระบายหลังคาทางเดิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อป้องกันน้ำรั่วในฤดูฝน

ภาพประกอบ

โครงการวันครอบครัวคณะ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณะ ได้กำหนดจัดโครงการวันครอบครัวคณะ เพื่อพบปะก่อนเปิดภาคการเรียนที่ 2/2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม