นายมะกรี มาฮะ และนายลีซาน สะละ บัณฑิตสายไอที ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ไอที สหกรณ์อิสลามบีนาจำกัด

#บัณฑิตสายไอทีในสถาบันการเงินอิสลาม

#ภูมิใจในบัณฑิต นายลีซาน สะละ

#ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

#และ นายมะกรี มาฮะ

#ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ไอที

#องค์กร : สหกรณ์อิสลามบีนาจำกัด

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

นายอีสมาแอ กียะ บัณฑิตสายไอทีในสถาบันการเงินอิสลาม

#บัณฑิตสายไอทีในสถาบันการเงินอิสลาม

#ภูมิใจในบัณฑิต นายอีสมาแอ กียะ

#ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

#องค์กร : สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน สำนักงานใหญ่

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

บัณฑิต IT รุ่นที่ 2 (รหัส 48) นางสาวนูรไลลา หลังปูเต๊ะ ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ข้าราชการระดับปฏิบัติการ)

บัณฑิต IT รุ่นที่ 2 (รหัส 48) นางสาวนูรไลลา หลังปูเต๊ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ข้าราชการระดับปฏิบัติการ)

#ITAlumni
#ITDepartment
#FatoniUniversity

นายมะรอนิง อุเซ็ง ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ศิษย์เก่า IT รุ่นแรก (รุ่น 47) นายมะรอนิง อุเซ็ง ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

#ขอขอบคุณWhiiteDaarknessสำหรับPosterDesign
#ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ‎
#ITAlumni
#ITDepartment
#FatoniUniversity

นายวีรฤทธิ์ ผลเจริญ บัณฑิตสาขาไอทีสายดาต้า

#บัณฑิตสายดาต้า

#ภูมิใจในบัณฑิต นายวีรฤทธิ์ ผลเจริญ

#ตำแหน่ง : Data Driven Insights Analyst

#บริษัท : เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

นางสาวญุสซรา หลังจิ บัณฑิตมุสลีมะห์งานไอทีสายดูแลระบบ

#บัณฑิตมุสลีมะห์งานไอทีสายดูแลระบบ

#ภูมิใจในบัณฑิต นางสาวญุสซรา หลังจิ

#ตำแหน่ง : System Operator

#บริษัท : เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University


นายโมฮำมัด ดือรามะ บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ตอาวุโส

#บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ตอาวุโส

#ภูมิใจในบัณฑิต นายโมฮำมัด ดือรามะ

#ตำแหน่ง : Senior Technical Support Specialist

#บริษัท : Concentrix Malaysia

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ต นายบูคอรี ดอเล๊าะหะมะ

#บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ต

#ภูมิใจในบัณฑิต นายบูคอรี ดอเล๊าะหะมะ

#ตำแหน่ง : Technical Support Specialist – CC Lenovo Asian

#บริษัท : Scicom (MSC) Berhad

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

บัณฑิตไอทีกับองค์กรภาคประชาสังคม

#บัณฑิตไอทีกับองค์กรภาคประชาสังคม

#ภูมิใจในบัณฑิต นายมะรุฟ เจะบือราเฮง

#ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

#องค์กร : สมาคมดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (DIGITAL4PEACE)

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

บัณฑิตในบริษัทไอทีซัพพอร์ต

#บัณฑิตในบริษัทไอทีซัพพอร์ต

#ภูมิใจในบัณฑิต นายไพซอล สะดียามู

#ตำแหน่ง : Customer experience associate II

#บริษัท : Conduent Business Services Malaysia Sdn. Bhd.

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University