ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) และปกติ (รอบที่ 1)
ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายชื่อ https://drive.google.com/…/1yTPASejdYNCoJpvzwUQaWX-nwj…/view

#รายงานตัว 16 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมวันมูหะหมัดนอร์ มะทา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มารายงานตัว

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มารายงานตัว

ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) และปกติ (รอบที่ 1)
ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมวันมูหะหมัดนอร์ มะทา