ประเมินสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 29/9/2558

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-418584