ประเมินสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ วันที่ 29 /9 /2558

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-418584