โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัย

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัย ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

 

 

 

 

เพิ่มเติม