ขอเชิญนักศึกษาของคณะทุกคนเข้าร่วมกิยามุลลัยล์ ประจำเดือนมีนาคม 2559