ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทสมัครปกติ รอบ 1)

ดาวน์โหลดประกาศ

pon-admission59th1p01npon-admission59th1p02npon-admission59th1p03pon-admission59th1p04pon-admission59th1p05pon-admission59th1p06pon-admission59th1p07pon-admission59th1p08pon-admission59th1p09pon-admission59th1p10