ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักต่อไปนี้ มารับคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่สำนักบริการการศึกษาหรือดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ WWW.REG.FTU.AC.TH

DOWNLOAD

เอกสารประกาศที่นี่