ประมวลภาพกิจกรรม · มีนาคม 28, 2016 0

ศึกษาดูงานที่ CATTELECOM HATYAI 26/3/2559

ศึกษาดูงานที่ CATTELECOM HATYAI เรียนรู้ระบบโครงสร้างเครือข่ายระดับ ISP เพื่อเข้าใจถึงการเชื่อมต่อของโครงสร้างระบบอินเตอร์เน็ตและได้เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่ เรียนรู้โครงสร้างการเชื่อมต่อแบบ CAMPUS NETWORK และการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย