เชิญชวน พี่น้องในการมีส่วนร่วมการบริจาค วากัฟ เพื่อซื้อที่ดินวากัฟสำหรับสร้าง ISLAMIC CENTER

เชิญชวน พี่น้องในการมีส่วนร่วมการบริจาค วากัฟ

เพื่อซื้อที่ดินวากัฟสำหรับสร้าง ISLAMIC CENTER

700 บาท / ตร.ม.
ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้