ประกาศ เรื่่องกิจกรรมอิอฺติก๊าฟ 10 วันสุดท้ายเดือนรอมาฎอน ของนศ. ชั้นปีที่ 1

ประกาศ เรื่่องกิจกรรมอิอฺติก๊าฟ 10 วันสุดท้ายเดือนรอมาฎอน ปีนี้
ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน
นักศึกษารหัส 58 ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน2/58