ข่าวประชาสัมพันธ์ · กันยายน 19, 2016 0

นักศึกษาที่สมัคนทุนการศึกษาของคณะ แต่ยังดำเนินการส่งเอกสารไม่ครบ ให้ดำเนินการส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559

นักศึกษาที่สมัคนทุนการศึกาาของคณะ แต่ยังดำเนินการส่งเอกสารไม่ครบ ให้ดำเนินการส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559
 
* ถ้านักศึกษาท่านใด ส่งเอกสารไม่ครบทางคณะกรรมการ จะไม่พิจารณาในการมอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 
คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะ 2559