นักศึกษารหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดนี้ มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ โดยให้ส่งเอกสารที่บังอีบาดุรรอฮ์มาน การี ห้องสำนักงานคณะฯ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2559

นักศึกษารหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดนี้ มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

โดยให้ส่งเอกสารที่บังอีบาดุรรอฮ์มาน การี

ห้องสำนักงานคณะฯ

ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2559