กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 5/2559 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มัสยิดฮารอมัยน์

กิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 5/2559
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มัสยิดฮารอมัยน์