ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 2

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 2

**** ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ******

ดูรายชื่อ

https://drive.google.com/file/d/0B248pLy_C45obGNfSmVMV25UdW8/view