กิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 1/2560 (16-17/8/2560 )

กิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 16-17/8/2560

จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศ.คณะ ร่วมกับ งานพัฒนาศักยภาพบุคลกร คณะ

โทร 0864810720

 

 

ดูภาพกิจกรรม