สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล จัดโครงการอบรมทักษะการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพ

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จัดโครงการอบรมทักษะการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพ

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560

ณ ห้องบรรยาย ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

ภาพกิจกรรม