กิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560

งานพัฒนาศักภาพนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหารและวางแผน และสโมสรนักศึกษาของคณะ
ร่วมกันจัดกิจกรรมกิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์

งานประชาสัมพันธ์ 0864810720

ประมวลภาพกิจกรรม