กิจกรรมบรรยายธรรม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาของคณะ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง ฮิจเราะห์กับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องเรียน 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลลาตีฟ การี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย

 

ประมวลภาพกิจกรรม